slide-first-mob

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 01/03/2022 – 24/06/2022

Περιγραφή Σχεδίου

Η στήριξη των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή / και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Οι ειδικότεροι του στόχοι είναι:

· Η αναβάθμιση ή/και δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
· Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου.
· Η ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.
· Η ανάπτυξη νέων επεξεργασιών και η εφαρμογή τεχνολογιών που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά και η προώθηση καινοτόμων επενδύσεων.
· Η αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, αξιοποιώντας πρωτίστως την ντόπια παραγωγή.
· Η διατήρηση και προώθηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων.
· Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές.

Νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων στους κλάδους και δραστηριότητες που καλύπτει το σχέδιο και βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στην Κύπρο. Εξαιρούνται οι περιοχές στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. 

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι αναγνωρισμένες από την αρμόδια αρχή ομάδες και οργανώσεις παραγωγών. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλεξιμότητα των δράσεων τους περιορίζεται σε δράσεις που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο επιχειρησιακό τους πρόγραμμα. 

Μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, των οίνων, το ξύδι και τα υποκατάστατα του.

  • Ανέγερση, διαμόρφωση, επέκταση Κτηρίων/Υποστατικών
  • Καινούργια Μηχανήματα και Εξοπλισμός
  • Δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης
  • Μεταφορικά Μέσα
  • Γενικά έξοδα

Υποστήριξη

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ιδέες και τις προτάσεις σας.  Μέσα από την εμπειρία και τις γνώσεις μας, παρέχουμε καθοδήγηση για το πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το σχέδιο. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης,  τη διαχείριση της αλληλογραφίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.