Σχέδιο για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13/02/2023 – 31/10/2023 Περιγραφή Σχεδίου Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις, ανακοινώνει την προκήρυξη του Σχεδίου ..

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει την 1η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων επιχορηγήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης «Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων».

Σχέδιο Χορηγιών για την Εισαγωγή και Πιστοποίηση Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS, ISO 14001).

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής…

Σχέδιο Χορηγιών για την Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας προκήρυξε το “Σχέδιο Χορηγιών για τη δημιουργία, εκσυγχρονισμό και ψηφιακή…

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας, ανακοινώνει την 1η προκήρυξη 2021 για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας, ανακοινώνει την 1η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα.

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει την 1η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων επιχορηγήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης “Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων”.

ginekias_closed

Σχέδιο Ενίσχυσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 2017

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την προκύρηξη για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

neaniki_closed

Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2017

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 1η προκύρηξη για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας.