Σχέδιο Χορηγιών για την Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας προκήρυξε το “Σχέδιο Χορηγιών για τη δημιουργία, εκσυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.”

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας, ανακοινώνει την 1η προκήρυξη 2021 για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας, ανακοινώνει την 1η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα.

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει την 1η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων επιχορηγήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης “Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων”.

Σχέδιο Ενίσχυσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 2017

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την προκύρηξη για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2017

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 1η προκύρηξη για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Σχέδιο Χορηγιών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποιητικού Τομέα 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 26/03/2015 – 22/06/2015 Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 1η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων

Σχέδιο Ενίσχυσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 2015  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 16/02/2015 – 11/05/2015 Το κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 1η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.