Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων

agri_final

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 ανακοινώνει την πρώτη προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Καθεστώτος 4.2: «Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων».

Δικαιούχοι
Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, των οίνων καθώς και το ξύδι και τα υποκατάστατα του.

Ύψος Χορηγίας
Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 40% για όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες.  Για συμπράξεις πέραν των δύο οργανώσεων ή/και ομάδων το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 60%.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

  • Κτήρια και επεκτάσεις Κτηρίων/ Υποστατικών
  • Καινούργια Μηχανήματα και Εξοπλισμός
  • Μεταφορικά Μέσα
  • Γενικά έξοδα

Επικοινωνία:
Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας και πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το σχέδιο. Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση και τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τον οδηγό πατώντας εδώ

Ή κατεβάστε το διαφημιστικό της εταιρίας μας εδώ