Σχέδιο Ενίσχυσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 2015  

Print

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ16/02/2015 – 11/05/2015

Το κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 1η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

Δικαιούχοι:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν γυναίκες, που έχουν νόμιμα τη μόνιμη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές, για τουλάχιστον έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους, και οι οποίες:

  • Εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα των 20 μέχρι 55 ετών.
  • Είναι άνεργες οι μισθωτές κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
  • Δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον εξι μήνες πρίν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.

Όροι προϋπολογισμών και Ποσοστό Χρηματοδότησης:

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων σε € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης

Ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης Μεταποίηση €140.000 Ηλεκτρονικό εμπόριο Υπηρεσίες Τουρισμός €100.000
Ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης €10.000
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης 50% του συνολικού εγκεκριμένου / επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης

 

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Κατά την διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

  • Εξοπλισμός / Ειδικές Εγκαταστάσεις / Κτήρια – Διαμόρφωση Χώρων
  • Κατάρτιση – Προβολή – Προώθηση
  • Κεφάλαιο Κίνησης – Άλλες Δαπάνες

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας και πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το σχέδιο. Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση και τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες  κατεβάστε τον οδηγό πατώντας εδώ

Ή κατεβάστε το διαφημιστικό της εταιρίας μας για την Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2015 εδώ