Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2015

Neaniki2015

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 1η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Πιο κάτω αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής:

Δικαιούχοι:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν νέοι και νέες, που έχουν νόμιμα την μόνιμη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές, για τουλάχιστον έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους και οι οποίοι:

  • Εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα των 20 μέχρι 40 ετών
  • Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
  • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραδτηριότητα τουλάχιστον έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους